VIKNG光颉 MELF色环精密电阻

金属膜精密电阻-CSR系列
 
联系方式:15801029114   QQ:1123149114  Emal:1123149114@qq.com
|
|
|
|
|
|
 
产品搜索
 
产品型号列表:
序号   产品名称 品牌 产品型号 规格 包装数
1 CSR0207FTEUR100
柱状电阻
Viking CSR0207FTEUR100 0207-0.1Ω-1%-100PPM/℃-1/2W 2000
2 CSR0207FTEUR110
柱状电阻
Viking CSR0207FTEUR110 0207-0.11Ω-1%-100PPM/℃-1/2W 2000
3 CSR0207FTEUR120
柱状电阻
Viking CSR0207FTEUR120 0207-0.12Ω-1%-100PPM/℃-1/2W 2000
4 CSR0207FTEUR130
柱状电阻
Viking CSR0207FTEUR130 0207-0.13Ω-1%-100PPM/℃-1/2W 2000
5 CSR0207FTEUR150
柱状电阻
Viking CSR0207FTEUR150 0207-0.15Ω-1%-100PPM/℃-1/2W 2000
6 CSR0207FTEUR160
柱状电阻
Viking CSR0207FTEUR160 0207-0.16Ω-1%-100PPM/℃-1/2W 2000
7 CSR0207FTEUR180
柱状电阻
Viking CSR0207FTEUR180 0207-0.18Ω-1%-100PPM/℃-1/2W 2000
8 CSR0207FTEUR200
柱状电阻
Viking CSR0207FTEUR200 0207-0.2Ω-1%-100PPM/℃-1/2W 2000
9 CSR0207FTEUR220
柱状电阻
Viking CSR0207FTEUR220 0207-0.22Ω-1%-100PPM/℃-1/2W 2000
10 CSR0207FTEUR240
柱状电阻
Viking CSR0207FTEUR240 0207-0.24Ω-1%-100PPM/℃-1/2W 2000
11 CSR0207FTEUR270
柱状电阻
Viking CSR0207FTEUR270 0207-0.27Ω-1%-100PPM/℃-1/2W 2000
12 CSR0207FTEUR300
柱状电阻
Viking CSR0207FTEUR300 0207-0.3Ω-1%-100PPM/℃-1/2W 2000
13 CSR0207FTEUR330
柱状电阻
Viking CSR0207FTEUR330 0207-0.33Ω-1%-100PPM/℃-1/2W 2000
14 CSR0207FTEUR360
柱状电阻
Viking CSR0207FTEUR360 0207-0.36Ω-1%-100PPM/℃-1/2W 2000
15 CSR0207FTEUR390
柱状电阻
Viking CSR0207FTEUR390 0207-0.39Ω-1%-100PPM/℃-1/2W 2000

总计  100102  条    共  6674  页    第 1 页     首页  上一页  下一页  尾页 
友情连接: 中贝网  半导体激光器  美国动持电池  行李托运 
热线电话: 15801029114 QQ:1123149114 Emal:1123149114@qq.com
COPYRIGHT@2003-2021 vec.5ccic.com 京ICP备11040779号-6
运行时间:203.125毫秒